Menu

Kennismaken?

YESSS, wanneer kan je?Authenticiteit


Zichzelf zijn op een natuurlijke manier. Zich niet anders voordoen dan men is, laten zien hoe men zich voelt. Vrij en spontaan handelen.

Empathie


Aandacht hebben voor de gevoelens, houding en motivatie van anderen en daarvoor openstaan. De eigen invloed op anderen begrijpen en er rekening mee houden.

Ondernemerschap


Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt voor zowel bestaande als nieuwe producten/diensten; Risico's aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen.

Klant centraal stellen


Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.Adviseren


Veranderingen of verbeteringen aanraden waarmee de klant écht geholpen is.

Overtuigingskracht


Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode


Menu